اخبار و مقالات

آیا آیلتس فقط تکنیک است؟

آیلتس یک تکنیک یا یک مهارت

مزایای یادگیری زبان آلمانی

با خواندن این مقاله به مزایای یادگیری زبان آلمانی دست پیدا کنید!

معرفی دو ابزار کاربردی برای تعیین هدف آموزشی

با خواندن این مقاله به اهدافتان نزدیکتر شوید!

چالش های فرهنگ نوینی

در این چالش شرکت کن و جایزه بگیر!!!!!

فعل کمکی would

فعل کمکی مودال would چه کاربرد هایی دارد؟

نگاهی جذاب بر آموزشگاه فرهنگ نوین

این ویدئو شما را به دیدن فضای داخلی آموزشگاه فرهنگ نوین دعوت میکند

نگاهی بر آموزش مجازی فرهنگ نوین

ویدئو آموزشی در رابطه با کلاس های آنلاین رهنگ نوین

ویدئو آموزشی در رابطه با کلاس های آنلاین فرهنگ نوین

با تماشای این ویدئو با امکانات کلاس های فرهنگ نوین بیشتر آشنا شوید