دوره های آموزشی

دوره های آموزشی آموزشگاه فرهنگ نوین

با دوره های آموزشی ماهمراه باشید آموزشگاه فرهنگ نوین تهران در خدمت شماست

movie class

دوره های آموزشی با فیلم

مطالعه بیشتر
Free discussion

کلاس های بحث آزاد

مطالعه بیشتر
الگوی کلاس ها

انواع کلاس ها در فرهنگ نوین

مطالعه بیشتر
Grammar classes

کلاس های گرامر

مطالعه بیشتر
دوره های مهاجرت

دوره های مهاجرت

مطالعه بیشتر
کتاب های مورد استفاده در آکادمی

کتاب های آکادمی

مطالعه بیشتر
دوره انگلیسی برای بازاریابی و تبلیغات

انگلیسی برای بازاریابی

مطالعه بیشتر
دوره آمادگی آزمون CAE

آمادگی آزمون CAE

مطالعه بیشتر
دوره TTC (تربیت معلم)

دوره تربیت معلم

مطالعه بیشتر
دوره آموزشی زبان انگلیسی برای نوجوانان

دوره های آموزشی مخصوص نوجوانان

مطالعه بیشتر
دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان

آموزش زبان ویژه بزرگسالان

مطالعه بیشتر
دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه خردسالان

دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه خردسالان

مطالعه بیشتر