021-36026572

SUPER MINDS

SUPER MINDS

SUPER MINDS

1403/03/08
دسته بندی:
کتاب 6 ترم 
ترمیک دو درس 
ترم 6 دوره به همراه ویدو 

کتاب super minds starter  مناسب برای گروه سنی کودک و  preschoolers  در این بخش از کتاب مطالب ابتدایی مانند حروف الفبای انگلیسی و کلمات ساده و کاربردی برای این گروه سنی آموزش داده میشود