021-36026572

سوالات متداول

برای ثبت نام در آموزشگاه فرهنگ نوین در ابتدا باید در آزمون تعیین سطح شرکت نمایید.بعد از نتیجه به دست آمده حاصل از تعیین سطح منشی های آموزشگاه روزها و ساعت کلاس های شمارا به اطلاع می رسانند.


2قطعه عکس.1عدد کپی شناسنامه و مبلغ شهریه

اکثر متقاضیان بزرگسال در مدرسه،دانشگاه و یا آموزشگاه های زبان دوره هایی را گذرانده اند و دانش هرچند کم را از زبان دارند و براین اساس نیاز به تعیین سطح دارند. اگر متقاضی هیچگونه آشنایی با زبان نداشته باشد نیاز به تعیین سطح ندارد.

در قالب مصاحبه ای، شفاهی می باشد

برای سطح خردسالان کتاب First friends_Magic time_Show & tell،برای نوجوانان Family and Feriends_Top Notch،و در سطح بزرگسالان کتاب Summit

کلاس های گروهی (2نفر به بالا): 14 جلسه (کلاس های 2 نفره:) 12 جلسه (کلاس های خصوصی و 1 نفره): 10 جلسه می باشد

3 جلسه در هرترم

امتحانات بصورت شفافی و کتبی می باشد.امتحان شفاهی((Oral)در جلسه 16 و امتحان کتبی (Final) در جلسه 17 برگزار می گردد.)

American

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 20:30

بیشتر تمرکز روی مکالمه است

آیا کلاس های Free discussion هم برگزار می شود؟

مدرک معتبر و مرتبط دانشگاهی و مدرک TTC

زبان آموز در صورت موجه بودن غیبت با آموزشگاه جهت ساعت جدید امتحان هماهنگ میکند.

آدرس آموزشگاه : 20 متری مقداد آبتدا کوچه مدرسه شهدای قمی 36044072