021-36026572

برگزاری ورکشاپ

برگزاری ورکشاپ
1399/08/18
دسته بندی:

برگزاری ورکشاپ

برگزاری ورکشاپ در آموزشگاه فرهنگ نوین مورخ 1398/7/24 با موضوع آموزش جدیدترین روش های تدریس مکالمه،گرامر،لغات و....توسط سرکار خانم ملکی با حضور اساتید محترم آموزشگاه

«ورکشاپ» و یا به زبان ساده‌تر «کارگاه‌» به رویدادهای کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که با هدف آموزش تعداد معدودی از افراد برگزار می‌شوند. ورکشاپ‌های آموزشی آموزشگاه فرهنگ نوین اغلب برای دانش‌آموزان جهت رفع محدودیت‌های آموزش و پرورش کلاسیک و یا برای کارکنان آموزشگاه جهت توسعه‌ی تخصص‌ برگزار می‌شوند.

یک ورکشاپ آموزشی معقول باید ویژگی‌هایی از قبیل طوفان فکری، یادگیری تعاملی، شبکه‌سازی و حل مسئله را فراهم کند، از همین رو برنامه‌ریزی صحیح آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرف دیگر انتقال دانش به دیگران کار پر مسئولیت و دلهره‌آوری است. 

آموزشگاه فرهنگ نوین مفتخر به برگزاری ورکشاپ های تخصصی به مدت چهار سال به صورت مداوم است