021-36026572

آموزش دیدن جلسات گذشته کلاس مجازی

آموزش دیدن جلسات گذشته کلاس مجازی
1399/05/23
دسته بندی:

آموزش دیدن جلسات گذشته کلاس مجازی

در این آموزش قصد داریم با استفاده از سایت و پورتال زبان آموزی فیلم ضبط شده ی کلاس های مجازی را مشاهده کنیم