021-36026572

انواع کلاس ها در فرهنگ نوین

انواع کلاس ها در فرهنگ نوین
1403/03/22
8 بازدید
دسته بندی:

انواع کلاس ها در فرهنگ نوین

کلاسهای ترمیک (Regular Courses)

کلاسهای ترمیک سه روز در هفته زوج و یا فرد و هر روز یک جلسه ی هفتادو پنج دقیقه ای برگزار میشوند و ترم در یک ماه به پایان میرسد.

این دوره ها مناسب افرادی هستند که:

قصد دارند زبان انگلیسی را در مدت زمان طولانی تر و با سرعت مناسب یاد بگیرند.
مشغول درس مدرسه و دانشگاه بوده و فرصت مطالعه حجم مطالب کمتری را دارند.
مدت زمان طولانی در کلاس برایشان خسته کننده است.

میزان پیشرفت در این دوره ها مناسب بوده و اگر با مطالعه مطالب خارج از کلاس همراه باشد، یادگیری عمیقتری اتفاق خواهد افتاد.


کلاسهای دو روز در هفته ترمیک ( Two-Day-a-Week Regular Courses)

کلاسهای دو روز در هفته ترمیک، در روز های زوج یا فرد برگزار میشوند و هر ترم در یک ماه به پایان می رسد.

این دوره ها مناسب افرادی هستند که:

قصد دارند در مدت زمان کوتاهی زبان انگلیسی را یاد بگیرند.
زمان کافی برای مطالعه بیشتر خارج از کلاس دارند.
ترجیح می دهند روزهای پنجشنبه کلاس نداشته باشند.

میزان پیشرفت در این دوره ها مناسب بوده و شرکت کنندگان لازمست پس از اتمام کلاس مطالعه کافی در مورد مطالب ارائه شده در طول هفته تا شروع کلاس بعدی را داشته باشند.


کلاس های خصوصی (private classes)

این کلاس ها 10 جلسه در هر ترم میباشد که مخصوص افرادی است که میخواهند پایه زبان انگلیسی خود را تقویت کنند و آنرا به خوبی یاد بگیرند.