021-36026572

اپلیکیشن اندروید اساتید

اپلیکیشن اندروید اساتید
1398/11/30
دسته بندی:

اپلیکیشن اندروید اساتید

- لیست الکترونیک حضوروغیاب

لیست های حضوروغیاب از فرم های پرکاربرد موسسات زبان می باشد که هر ترم باید کاغذ زیادی بابت آن صرف کرد و همچنین تغییرات لیست برای موسسه مشکلات خود را به همراه دارد اما لیست های الکترونیک مزایای بسیار زیادی دارد که یکی از آن ها بروزرسانی لحظه ای و اتوماتیک آن می باشد.

- اطلاع رسانی های اتوماتیک

پس از ثبت حضوروغیاب توسط اساتید در سیستم ، اطلاعات به صورت اتوماتیک در اختیار پرسنل ، والدین و زبان آموزان غایب قرارداده می شود و دیگر نیاز نیست پرسنل به کلاس ها رفته و یا لیست های حضوروغیاب را بررسی کنند تا به زبان آموزان غایب اطلاع رسانی کنند.

- تکالیف هوشمند

اساتید می توانند به صورت گروهی و فردی تکالیف برای جلسات خود مشخص کنند و سپس والدین و زبان آموزان تکالیف را از طریق اپلیکیش و سایر موارد هوشمند پیگیری کرده و دیگر نگران اطلاع رسانی و پیگیری تکالیف نباشید.

- نمرات کلاسی

اساتید در طول ترم و در هر جلسه می توانند به زبان آموزان خود نمره کلاسی در هر مهارت اختصاص دهند تا والدین و زبان آموزان از عملکرد خود در فراگیری زبان مطلع شده و نمودار رشد جلسه به جلسه خود را داشته باشند.

- نمرات پایانی

می توانید ثبت نمرات که کاری بسیار زمان بر بوده را به عهده اساتید بگذارید تا این فرایند در بهترین زمان ممکن انجام شود و دیگر نیاز به ورود لیست های کاغذی و صدور کارنامه نداشته باشید و سیستم به صورت هوشمند همه ی این فعالیت ها را برای شما انجام دهد.

- چت درون سیستمی

دیگر نیاز به تشکیل گروه های تلگرامی و ... ندارید و زبان آموزان و اساتید بدون داشتن اطلاعات تماس یکدیگر می تواند در درون سیستم پیام رد و بدل کنند.

- مشاوره آنلاین

اساتید شما می توانند نقشه مشاور را نیز داشته باشند و امر مشاوره را به صورت هوشمند با اپلیکیشن انجام دهند.


Electronic attendance list

Attendance lists are one of the most widely used forms of language institutes, for which a lot of paper has to be spent each semester. It is automatic.- Automatic notifications

After the attendance is registered by the professors in the system, the information is automatically provided to the absent staff, parents and students, and the staff no longer needs to go to classes or check the attendance lists to inform the absent students. .- Smart homework

Instructors can assign assignments for their sessions in groups and individually, and then parents and language learners can follow the assignments through the app and other smart items, and you no longer have to worry about being informed and following the assignments.- Class scores

During the semester and in each session, teachers can assign a grade point to each of their students in each skill so that parents and language learners are informed about their performance in language learning and have a growth chart session by session.- Final scores

You can leave the registration of grades, which is a very time-consuming task, to the professors so that this process can be done in the best possible time, and you no longer need to enter paper lists and issue transcripts, and the system intelligently does all these activities for you. do it.- In-system chat

You no longer need to form telegram groups, etc., and language learners and professors can exchange messages within the message system without having contact information.- Online consultation

Your professors can also have a consultant map and do the consulting intelligently with the application.