021-36026572

برگزاری دوره TTC

برگزاری دوره TTC
1398/11/14
دسته بندی:

برگزاری دوره TTC

ثبت نام آغاز شد 

برگزاری دوره تربیت معلم (TTC) در آموزشگاه زبان فرهنگ نوین 
با حضور اساتید مجرب آموزشگاه 
محتویات دوره TTC
مهارت نگارش طرح درس  
در این مبحث مطالبی درباره تعیین اهداف، اجزا تشکیل دهنده طرح درس و توالی اجزا ارایه می شود و شرکت کنندگان به طورعملی تمرین نگارش طرح درس را انجام می دهند.
مهارت مدیریت کلاس                
در این مبحث مطالبی درباره ی نوع رفتارمعلم، مدیریت سو رفتار زبان آموز، مدیریت یادگیری و مطالب مرتبط با مدیریت ارایه می شود.
تدریس مهارتهای اصلی و فرعی 
در این مبحث مراحل عملی تدریس مهارتها ارایه می شود و شرکت کنندگان یک دمو (demo) ی ایده آل از مهارت تدریس شده را مشاهده و تحلیل می کنند.
مهارت تصحیح اشتباهات زبان آموزان 
در این مبحث مطالبی درباره ی زمان، شخص، نوع و چگونگی تصحیح اشتباهات زبان آموزان ارایه می شود.
درکنار این مباحث مطالبی از قبیل تجزیه و تحلیل کلام معلم، خلاقیت در کلاس زبان انگلیسی، بازیهای زبانی، تکنولوژی آموزشی و ... نیز با توجه به نیاز شرکت کنندگان ارایه می گردد.