021-36026572

خدمات جانبی آموزشگاه فرهنگ نوین

خدمات جانبی آموزشگاه فرهنگ نوین
1398/07/14
دسته بندی:

خدمات جانبی آموزشگاه فرهنگ نوین

طرح صدای مشتری 

در این طرح از طرف آکادمی فرهنگ با والدین دانش آموزان تماس برقرار می شود برای گرفتن نظرات و ایده های والدین که هر کدام نظری مثبت برای بهتر شدن آکادمی هستند.


طرح گویش 

در این طرح با خوده دانشجویان آکادمی فرهنگ تماس برقرار میشود و با آنها به زبان انگلیسی صحبت انجام میگیرد تا از نحوه پیشرفت آنها اطلاع پیدا کنیم .


برگزاری دوره های متفاوت آموزشی همچون کلاس های بحث آزاد و کلاس های گرامر و......

در این کلاس ها روی توان آموزشی دانشجویان تمرکز میشود تا بتوانیم صحبت کننده های بهتری را پرورش دهیم