021-36026572

روش های تقویت زبان (پارت اول)

روش های تقویت زبان (پارت اول)
1398/07/14
دسته بندی:

روش های تقویت زبان (پارت اول)

تقویت مهارت writing و یا نوشتن در زبان دوم از پرچالش ترین مهارتهاست چرا که بسیاری از افراد حتی در زبان اول هم توانایی نوشتن متون مختلف را ندارند. از طرفی قوانین نوشتار و مکاتبات اداری و رسمی با قوانین مکاتبات و نامه نگاری غیر رسمی کاملا متفاوت هستند. در ادامه این مطلب، راه های تقویت مهارت writing را مرور خواهیم کرد:

  1. برای تمرین writing برنامه ریزی کرده و به صورت مرتب بنویسید.

جوری بنویسید که انگار نوشتن شغل شماست. هیچ چیز به اندازه تمرین به شما کمک نخواهد کرد.

  1. دانش گرامر، لغت و spelling خود را تقویت کنید.

یک بخش مهم از مهارت writing، دانستن گرامر و قواعد زبان انگلیسی است. از طرفی تقویت دایره واژگان انگلیسی به شما کمک خواهد کرد تا جملات بهتری تولید کرده و منظور خود را راحتتر به خواننده منتقل نمایید. علاوه بر این، دیکته صحیح کلمات در حرفه ای به نظر رسیدن نوشته شما نقش اساسی دارد.

  1. نسبت به cohesion و coherence آگاهی داشته باشید.

writing خوب، نوشته ای است که در آن جملات و پاراگرافها به هم مرتبط بوده و خواننده بتواند به راحتی ارتباط بین بخشهای مختلف را درک کند. برای انجام این کار از کلمات با معانی مختلف که جملات را به هم وصل می کنند، استفاده کنید:

برای اضافه کردن اطلاعات به جای and در جملات از کلمات moreover، furthermore، what’s more، in addition و besides استفاده نمایید. برای نشان دادن تضاد در جملات به جای but از کلمات however، nonetheless، nevertheless، in spite of و despite استفاده کنید. برای صحبت کردن در مورد نتیجه ی چیزی به جای کلمه so از کلمات therefore، thus، as a result، as a consequence و consequently استفاده نمایید.

  1. انواع مختلف writing و قوانین مرتبط با آنها را بشناسید.

نوع زبان مورد استفاده در مکاتبات اداری با آنچه در نامه های غیر رسمی استفاده می شود تفاوت دارد. از طرفی تعداد پاراگرافها، ساختار آنها و محتوای هر کدام از پاراگرافها نیز متفاوت هستند. دانستن این تفاوتها برای درست نوشتن لازم و ضروری است.

  1. نمونه های مختلف از writing های صحیح و مناسب را از کتابها و سایتهای معتبر پیدا کرده و از آنها الگو برداری کنید.

کتابهای  Writing for IELTS از سری کتابهای Collins، IELTS Advantage Writing Skills و همچنین کتاب IELTS Trainer دارای نمونه های خوبی از writing های مختلف هستند.

  1. از استراتژی های نوشتاری مانند تهیه outline و brainstorm کردن قبل از نوشتن استفاده کنید.

این استراتژیها به شما کمک خواهند کرد که ایده های خود را دسته بندی نموده و راحتتر بتوانید در مورد موضوع بنویسید.

  1. متن writingخود را بارها بارها بخوانید و نوشته خود را edit نمایید.

نسخه نهایی نوشته شما قطعا با نسخه ی ابتدایی تفاوتهای زیادی خواهد داشت. لازمست گرامر جملات خود را مجدد چک کرده و از cohesion و coherence نوشته خود اطمینان پیدا نمایید.

در اینفوگرافیک زیر می توانید روشهای تقویت مهارت writing در زبان انگلیسی و باید ها و نباید های مربوط به آن را مشاهده نمایید.