021-36026572

روش های تقویت زبان (پارت دوم)

روش های تقویت زبان (پارت دوم)
1398/07/14
1 بازدید
دسته بندی:

روش های تقویت زبان (پارت دوم)

مکالمه زبان انگلیسی یکی از بخش های مهم در یادگیری زبان می باشد و هدف اصلی دوره های زبان انگلیسی عمومی در آکادمی زبان فرهنگ  تقویت مکالمه انگلیسی است .

برای انجام این هدف دانشجویان میتوانند در کلاس های بحث آزاد (FREE DISCUSSION) شرکت کنند و با هم دوره ای های خود به بحث و گفت و گو بپردازند.