021-36026572

روش های تقویت زبان (پارت ششم)

روش های تقویت زبان (پارت ششم)
1398/07/14
دسته بندی:

روش های تقویت زبان (پارت ششم)

گرامر زبان انگلیسی یا دستور زبان یکی از جنبه های آموزش زبان انگلیسی است که افراد با عادات یادگیری متفاوت، نظرات مختلفی در مورد آن دارند. یک عده اعتقاد دارند یادگیری گرامر زبان انگلیسی و قوانین زبان لذت بخش بوده و آن را بخش مهمی از یادگیری زبان انگلیسی می دانند، در حالی که برخی دیگر از گرامر انگلیسی فراری بوده و وقت گذاشتن برای حفظ کردن فرمول و حل تمرین برایشان خسته کننده است و بیشتر وقت خود را بر روی مکالمه زبان انگلیسی صرف می کنند.

گرامر زبان انگلیسی

این افراد تصور می کنند که دستور زبان انگلیسی تنها برای معلمان مهم بوده و در زندگی روزمره اهمیت چندانی ندارد. در حالیکه این طرز تفکر صحیح نیست چرا که گرامر، صرف نظر از کشور یا زبان، مبنایی برای ارتباط است. برای برقراری ارتباط، زبان آموز باید دستور زبان را بخوبی بداند و با تقویت اسپیکینگ خود، بتواند منظور خود را به نحوی بیان کند، تا شنونده بتواند آن را به راحتی درک نماید.

آیا با گرامر انگلیسی مشکل دارید؟

درصورتی که شما هم با یادگیری گرامر مشکل دارید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

یادگیری گرامر انگلیسی

  1. از کتابهای تمرین گرامر استفاده کنید. 
  2. به فارسی فکر نکنید. یکی از اشتباهات بزرگ زبان آموزان، ترجمه کردن جملات از فارسی به انگلیسی است. گرامر و قواعد این دو زبان با هم تفاوت های زیادی دارد و انجام این کار باعث اشتباه می شود.
  3. به حفظ کردن قواعد زبان انگلیسی بسنده نکنید. سعی کنید پس از یادگیری form، حتما از آن در جملات خود استفاده کنید تا نحوه صحیح به کارگیری آن را فرابگیرید.
  4. کتاب بخوانید و به قواعد و گرامر زبان انگلیسی استفاده شده در جملات به دقت توجه کنید.
  5. تا می توانید بنویسید. استفاده از قواعد و گرامری زبان که یاد گرفته اید در قالب رایتینگ باعث می شود، به اشتباهات خود پی برده و نحوه به کارگیری گرامر در جمله را کامل یاد بگیرید.