021-36026572

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی
1398/04/18
2 بازدید
دسته بندی:

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

عباراتی برای قطع کردن حرف دیگران به زبان انگلیسی

به زبان انگلیسی وسط حرف دیگران بپرید!

قطع کردن حرف دیگران، کار بی‌ادبانه‌ای به نظر می‌رسد، اما گاهی واقعا لازم است که این کار را انجام دهید. برای مثال، ممکن است در موارد زیر مجبور شوید که صحبت کسی را قطع کنید:

 • برای اینکه به کسی پیام (اس ام اس) بدهید
 • برای اینکه سوالی بی‌ربط ولی ضروری بپرسید
 • برای اینکه نظر خود را راجع به چیزی که گفته شده بیان کنید
 • برای اینکه وارد یک گفتگو شوید

در ادامه ساختارها و عبارات مختلفی نوشته شده‌اند که برای متوقف کردن یک گفتگو و جلسه به صورت عمدی استفاده می‌شوند.

قطع کلام برای اینکه به کسی اطلاعات بدهید

از ساختار‌های کوتاه زیر استفاده کنید تا بتوانید برای ارسال یک پیام، گفتگو را سریعا قطع کنید:

 • I'm sorry to interrupt but you're needed (on the phone / in the office / in the classroom / etc.)
 • Sorry for the interruption. It's Jim / Peter / Mary on the phone.
 • Pardon me, but I have John on the phone.
 • Excuse me, could I get a signature / an answer / a cup of coffee quickly?

قطع کلام برای پرسیدن یک سوال ضروری ولی بی‌ربط

گاهی ممکن است مجبور شوید که سوالی ضروری و بی‌ربط را در یک گفتگو بپرسید. عبارات کوتاه زیر به شما کمک می‌کنند تا برای اینکه سوالتان را بپرسید، حرف کسی را سریعا قطع کنید:

 • I'm sorry to interrupt, but this will only take a minute.
 • Sorry for the interruption, but could you (answer a quick question / help me for a moment / give me an opinion on ...)?
 • I'm so sorry. This will just take a minute.
 • I apologize for the interruption, but I have an important question.

چگونه با سوال پرسیدن، یک گفتگو را برای شرکت در آن قطع کنیم؟

سوال پرسیدن روشی مودبانه برای قطع گفتگو است. در ادامه رایج‌ترین سوالات برای کسب اجازه و شرکت در یک مکالمه مطرح شده است:

 • Could I jump in?
 • Could I add something?
 • Can I say something?
 • May I interject?

ممکن است با اینکه کسی نظر ما را در یک بحث نپرسیده است، مجبور شویم گفتگو را قطع و نظر خود را بیان کنیم. در این مورد عبارات زیر به شما کمک می‌کنند تا با سوالی مودبانه، سخن شخص مقابل را قطع کنید:

 • Would you mind if I joined the conversation?
 • I couldn't help overhearing. (زمانی که به مکالمه‌ای گوش می‌دهید که خودتان در آن شرکت ندارید)
 • Sorry to butt in, but I think / feel ...
 • If I may, I think / feel ...

چگونه کلام کسی را که وسط حرف شما پریده قطع کنیم؟

گاهی ما نمی‌خواهیم به کسی اجازه دهیم که وسط حرفمان بپرد. در این موقعیت، از عبارات زیر استفاده کنید تا بحث را به نقطه نظر خود برگردانید:

 • Please let me finish.
 • Let me complete my thought.
 • Would you please let me finish?
 • Can I continue, please?

چگونه به کسی اجازه دهیم تا کلاممان را قطع کند

اگر می‌خواهیم به کسی اجازه دهیم که حرفمان را قطع کند، باید با لحنی مودبانه این کار را انجام دهیم. بنابراین از عبارات زیر استفاده کنید تا به آن شخص اجازه دهید سوال بپرسد، نظرش را بیان کند و ... .

 • No problem. Go ahead.
 • Sure, what do you think?
 • That's OK. What do you need / want?

چگونه بعد از اینکه کلاممان را قطع کردند، به صحبت خود ادامه دهیم

معمولا در فارسی با جمله‌ی «داشتم‌ می‌گفتم» کلام خود را ادامه می‌دهیم. طبیعتا در زبان انگلیسی نیز همینطور است و برای شروع باید از عبارت خاصی استفاده کنید. بنابراین، برای اینکه بتوانید بعد از قطع شدن کلامتان به صحبت ادامه دهید، از یکی از عبارات زیر استفاده کنید:

 • As I was saying, I think / feel ...
 • To get back to what I was saying, I think / feel ...
 • I'd like to return to my argument.
 • Continuing where I left off...

مثال با دیالوگ

مثال 1: قطع کلام به علت موضوعی متفرقه

Helen: ... it's really amazing how beautiful Hawaii is. I mean, you couldn't think of anywhere more beautiful.

Anna: Excuse me, but Tom is on the phone.

Helen: Thanks Anna. This will only take a moment.

Anna: Can I bring you some coffee while she takes the call?

George: No thanks. I'm fine.

Anna: She'll be just a moment.

 

مثال 2: قطع کلام برای شرکت در یک گفتگو

Marko: If we continue to improve our sales in Europe we should be able to open new branches.

Stan: Could I add something?

Marko: Of course, go ahead.

Stan: Thanks Marko. I think we should open new branches in any case. If we improve sales, great, but if we don't, we still need to open stores.

Marko: Thank you Stan. As I was saying, if we improve sales we can afford to open new branches.