021-36026572

چجوری نمره ایلتز رو ارتقاء بدیم؟

چجوری نمره ایلتز رو ارتقاء بدیم؟
1401/09/27
10 بازدید
دسته بندی:

چجوری نمره ایلتز رو ارتقاء بدیم؟

·         آیا برای ارتقای نمره ۶ آیلتس به نمره بالاتر نیاز به تکنیکها و مهارت های بیشتر است؟

·         اگر دایره لغات خودم را افزایش بدهم، میتونم نمره بالاتر از ۶ بدست بیارم؟

·         آیا گرامر من باید ارتقا پیدا کند تا نمره بالاتر از ۶ بگیرم؟

پرسش های فوق سئوالاتی است که شما زبان پژوهان عزیز مطرح میکنید.در اصل با یک نگاه کلی اما فنی میتوان پاسخ داد که با حفظ کردن لغات و واژگان انگلیسی نمره ۶ به بالاتر ارتقا پیدا نمی کند حتی با خواندن و گذراندن دوره های گرامری نمره ۶ آزمون آیلتس شما بالاتر نمی رود. قابل اشاره است که حتی  فردی که کتاب لغات دسته بندی شده آیلتس را میخواند قادر نخواهد بود تا نمره ۶ آیلتس خود را بالاتر ببرد. پس چاره واقعی و اصولی در چیست؟

از آنجاییکه دانشجویان در دوره کرونا به ناچار خود تحصیلی میکردند در دام های پکیج و کلیشه های اینترنتی می افتادند و این امر سبب بروز مشکلات بیشتری می شد. چون فرد در وحله اول مطالب کپی شده را استفاده میکرد و چون مال خودش نبود و بی هدف از کلیشه ها استفاده می کرد، در نتیجه باتلاق آموزشی(گرامر و واژگان) را شکل می داد. در نتیجه  با استفاده یا کپی برداری از آنها در امتحان خویش نه تنها نمره بالاتر نمی گرفت بلکه نمره هم از دست می داد چون مشخص می شد که کپی برداری شده است. دانشجویان دقت کنند که آیلتس نمره منفی نیز دارد.

·         حال چه کنیم تا بتوانیم نمره بالاتر از ۶ را به شکل کاملا درست و اصولی بدست آوریم؟

در چهار مهارت انگلیسی به طور جداگانه باید در پاسخ به پرسش‌های مرتبط با هر مهارت فقط و فقط ازعلم انگلیسی خود استفاده کنید تا اشکالات پنهان شما خود نمایی کند. این سبب میشود که استاد تک تک ریز و درشت نقایص شما را رویت کند و معادل دانش انگلیسی به شما  آموزش داده شود تا باز آموزی کنید و خودتان مسیر پیشرفت خودتان را نظاره گر باشید.