021-36026572

کتاب NOVIN SUN 1

کتاب NOVIN SUN 1
1401/11/08
15 بازدید
دسته بندی:

کتاب NOVIN SUN 1

کتاب NOVIN SUN1 به نویسندگی خانم میرزایی و خانم ملکی،مدیریت و سوپروایزر آموزشی آکادمی فرهنگ نوین به منظور آسان تر کردن کار دانش آموزان عزیز در رابطه با آموختن مطالب و تهیه کتاب های گوناگون نوشته شده است.

این کتاب مجموعه ای از مباحث Grammar,Collocation,Idiomو Word skill میباشد.شما با خرید یک کتاب میتوانید 4 کتاب مهم و کاربردی زبان انگلیسی را داشته باشید. 

به زودی لینک دانلود کتاب و اطلاعات تکمیلی درباره این کتاب در این مقاله قرار خواهد گرفت

منتظر باشید...