021-36026572

کلاس های grammer و movie

کلاس های grammer و movie
1398/07/07
دسته بندی:

کلاس های grammer و movie

 کلاس های گرامر و مووی چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته در حال بررگزاری برای علاقه مندان است 

این کلاس ها برای تقویت صحبت کردن دانشجویان به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده شده است 

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاس ها تماس بگیرید