021-36026572

اپلیکیشن دانش آموزی فرهنگ نوین

 اپلیکیشن دانش آموزی فرهنگ نوین
1398/12/01
دسته بندی:

اپلیکیشن دانش آموزی فرهنگ نوین

مزایای اپلیکیشن دانش آموزی چیست؟

- ارسال اطلاع رسانی ها از طریق نوتیفیکیشن

شما می توانید به راحتی هر چه تمام ، پیام های خود را رایگان و از طریق نوتیفیکیشن گوشی ارسال نمایید و هزینه ی اطلاع رسانی خود را حذف کنید. همچنین نوتیفیکیشن ، محدودیتی ندارد و شما می توانید به هر تعداد که نیاز دارید ارسال کنید.

- دریافت کارنامه

مشاهده کارنامه فراگیر در اپلیکیشن دانش آموزی 

- نظرسنجی اساتید

شما با دریافت بازخورد ها و نظرات زبان آموزان ، می توانید عملکرد اساتید خود را بهتر بررسی کنید تا در صورتی که استادی نمره پایینی در نظرسنجی ها دارد را تعویض کنید تا از ریزش های آتی جلوگیری شود.

-نمودار رشد کلاسی

زبان آموزان در طول ترم می توانند عملکرد خود را بررسی کنند و وضعیت خود را در هر جلسه مشاهده کنند. همچنین نمودار فعالیت و وضعیت رشد کلاسی در هر مهارت را نیز می توانند ملاحظه کنند.

- سوابق تحصیلی

زبان آموزان سوابق تحصیلی خود را می توانند در اختیار داشته و آمار کلاس های گذشته خود را نیز ملاحظه کنند و نمودار رشد خود در موسسه از ترم اول تا کنون را بررسی کنند.

- غیبت ها و تاخیرها

زبان آموزان می توانند عملکرد حضوروغیاب خود را نیز دریافت کنند تا آمار بهتری از تعداد غیبت ها و تاخیرهای خود داشته باشند.

- تکالیف کلاسی و شخصی

زبان آموزان می توانند تکالیف جلسه بعدی خود را از طریق این اپلیکیشن پیگیری کنند تا در صورت غیبت نیز از کلاس و سایر زبان آموزان عقب نمانند.

- پیام رسان داخلی

زبان آموزان می توانند با کارمندان ، اساتید و همکلاسی های خود ارتباط درون سیستمی داشته باشند و به صورت رایگان و بدون نیاز به داشتن شماره اشخاص گفتگو کنند.

- اطلاعیه ها و پوستر ها

زبان آموزان اطلاعیه ها و پوستر های موسسه را می توانند در اپلیکیشن داشته باشند و بهترین شکل از اخبار موسسه مطلع باشند.

- ثبت نام

ثبت نام هوشمند را از طریق سیستم انجام دهند.

- سوابق مالی و پرداخت

رسید های پرداخت و امور مالی خود را از طریق اپلیکیشن انجام دهند و در کمترین زمان به اطلاعات مالی خود دست پیدا کنند.


What are the benefits of a student app?

- Send notifications via notifications

You can easily send all your messages for free through phone notifications and eliminate the cost of your notification. Also, there is no limit to notifications and you can send as many as you need.- Receive a report card

View the comprehensive report in the student application


- Teachers' survey

By receiving feedback and feedback from language learners, you can better monitor the performance of your professors to replace if a professor has a low score in surveys to prevent future falls.-Classroom growth chart

During the semester, language learners can check their performance and observe their status in each session. They can also see the activity chart and class growth status of each skill.- Educational background

Language learners can have their educational background and also see the statistics of their previous classes and check their growth chart in the institute from the first semester until now.Absences and delays

Learners can also get their attendance function to get better statistics on the number of absences and delays.- Class and personal homework

Learners can follow the assignments of their next session through this application so that they do not lag behind the class and other language learners in case of absence.- Internal messenger

Learners can communicate with their staff, faculty, and classmates within the system, and speak for free without the need for person numbers.- Announcements and posters

Learners can have the institute announcements and posters in the application and be informed about the institute news in the best way.- Register

Do smart registration through the system.- Financial records and payments

Make their payment receipts and finances through the application and access their financial information in the shortest time.