021-36026572

Evolve 6

Evolve 6

Evolve 6

1403/04/31
دسته بندی:
سطح نوجوانان
Student book & Workbook

ویژگی های Evolve 6

سطح پیشرفته 2 برای کتاب Evolve 6 در نظر گرفته شده است. در این جلد آموزش‌ها به گرامرهای پیچیده‌تر و البته مهم‌تری نظیر کاربرد Will و چگونگی قرار گیری آن در ساختار جملات متفاوت، استفاده از قیدهای رایج . ترکیب آن با زمان آینده، ساخت جملات پرسشی با with –ever، نحوه‌ی استفاده از فاعل و فعل در جملات با زمان‌های مختلف و... اختصاص داده شده است. پس از پایان این دوره زبان‌آموز به سادگی می‌تواند یک مکالمه‌ی روان پیرامون مباحثی مانند سنّت‌ها، سلامت و بهداشت، توصیف اماکن دور افتاده و... داشته باشد.