021-36026572

Objective First

Objective First

Objective First

1403/04/31
دسته بندی:
سطح جوانان
مناسب دوره FCE

کتاب Objective First

در پست حاضر ویرایش چهارم مجموعه کتاب Objective First قرار داده شده است. این مجموعه که برای آزمون( B2 First (FCE سابق مناسب می باشد توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. همانطور که می دانید آزمون B2 First توسط دانشگاه کمبریج برگزار می شود. کتاب Objective First دارای 24 بخش یا Unit می باشد که هر بخش در خصوص موضوع خاصی می باشد و شامل سه بخش می باشد که عبارتند از مهارت های آزمون، گرامر و واژگان.

ویژگی کتاب Objective First

  • آموزشی پویا و مهیج و کاربردی زبان از طریق این کتاب در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.
  • مسلما به هر میزانی که دانش زبان افزایش یابد تعداد ساخت جملات پیچیده و درک و فهم تعاملات و ارتباطات نیز از سوی زبان آموز افزایش می یابد، زبان انگلیسی دارای اصول و قواعد بسیار گسترده ای است که تنها با تمرین و تکرار فراوانی می توان آنها را فرا گرفت.
  • کتاب کنونی با شیوه آموزش خاص خود به کمک زبان آموزان آمده و آنها را در این راه پر پیچ و خم راهنمایی خواهد کرد.
  • این کتاب شامل 24 درس می باشد که هرکدام موضوعات متعددی را دربر می گیرد و  برای هر کدام از مهارت های خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن، تمرینات خاصی در نظر گرفته شده است.
  • کتاب Objective First با ویرایش چهارم در سال 2015 منتشر شده است که از پرفروش ترین کتاب های اولیه یا همان FCE (مخفف : First Course) است.
  • این کتاب برای زبان آموزان متقاضی آزمون B2 First انگلیسی کمبریج طراحی گردیده است.