021-36026572

دوره های خصوصی و نیمه خصوصی فرهنگ نوین

دوره های خصوصی و نیمه خصوصی فرهنگ نوین
1403/01/26
دسته بندی:

دوره های خصوصی و نیمه خصوصی فرهنگ نوین

امروزه متقاضیان شرکت در کلاس‌ خصوصی زبان انگلیسی هر روز بیشتر و بیشترمی‌شوند. متقاضیان با انگیزه و نیازهای متعدد به جای شرکت در کلاس‌های عمومی یا حضوری، متقاضی یادگیری زبان انگلیسی در کلاس‌های خصوصی و یا نیمه‌خصوصی به صورت آنلاین یا حضوری هستند. در موسسه‌ زبان فرهنک نوین نیز بنا به افزایش این نیاز آموزشی کلاس‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی به‌صورت آنلاین و یا حضوری توسط اساتید مجرب و براساس درخواست زبان آموز برگزار می‌گردد.