021-36026572

Free discussion

Free discussion
1403/01/26
دسته بندی:

Free discussion

آکادمی زبان فرهنگ برگزارکننده دوره های صرفا بحث آزاد زبان انگلیسی ( Free Discussion ) پیشرفته میباشد.

کاربرد های اصلی و دلایل شرکت در دوره های بحث آزاد :

  •  برای روانتر صحبت کردن و تقویت اعتماد به نفس زبان آموزان در مهارت مکالمه میباشد
  • این دوره ها بر اساس بیان موضوعاتی برای گفتگو برنامه ریزی شده اند
  • اساتید با ارایه کلمات و اصطلاحات ، دایره واژگان زبان آموز را ارتقا میدهند
  •  باعث کاهش زمان فکر کردن شما قبل از بیان هر جمله و یا مطلبی میشود
  • همین موضوع باعث ایجاد تسلط بیشتر در زبان آموز برای برقراری مکالمه خواهد شد
  • این دوره ها بر اساس موضوعات گوناگون در حال ارایه است
  • آشنایی با IDIOMS و ضزب المثل های گوناگون ، اتفاق خواهد افتاد
  • با نحوه آغاز و مدیریت کلی یک بحث و گفتگو آشنا خواهید گشت