021-36026572

سطح نوجوانان

سطح نوجوانان
1403/01/26
دسته بندی:

سطح نوجوانان

دوره زبان انگلیسی نوجوانان در قالب کلاس‌های گروهی با استفاده از سری کتاب‌های Family and friends و Evolve به صورت 3 جلسه در هفته برگزار میشود.

به جرأت می توان آموزشگاه فرهنگ نوین را از معدود موسساتی دانست که دوره ای جداگانه – بین کودکان و بزرگسالان - برای رده سنی نوجوانان اختصاص داده است و این امر به نوبه خود موارد ذیل را به همراه دارد:

  •  افزایش استاندارد های آموزشی مناسب با یکسانی رده سنی
  • هدفمند تر بودن منابع آموزشی جهت یادگیری با کیفیت بالا و همچنین جذب نوجوانان
  • استفاده از کتب مخصوص دوره نوجوانان – با تفاوت هایی قابل ذکر نسبت به دوره های دیگر
  • همکاری با اساتید مناسب تدریس در دوره های نوجوانان با توجه به نیازهای سنی و روحی
  • برنامه ریزی درسی با توجه به شرایط نوجوانان در سال تحصیلی و در نظر گرفتن برنامه های تحصیلی در مدرسه